Rekisteriseloste

Usport Finland Oy                                         TIETOSUOJASELOSTE

Tuomipakkaintie 11 D 1

85100 Kalajoki                                               Henkilötietolaki (523/99) 10 §

0400 289 118                                     

www.usport.fi

 

1. Rekisterinpitäjä

Usport Finland Oy

Tuomipakkaintie 11 D 1

85100 Kalajoki, Finland

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Usport Finland Oy

Y-tunnus: 2911789-4

Tuomipakkaintie 11 D 1

85100 Kalajoki, Finland

                                    

3. Rekisterin nimi

Usport.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Usport.fi:n asiakatietorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin sekä markkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin kerätään rekisteröidystä seuraavia tietoja, kuten

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  •  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaan ilmoittamat tiedot tilin luonti –lomakkeesta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Usport Finland Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteri asioista vastaavalle

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen tiedon henkilön omasta tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.